Obtain your own copy of our Annual Report and other Manual issues. You are welcome to view or download the material available on the website, however, not all documents are available in electronic form. All documents are available in hard copy. For more information please send an email to inform@samoaland.gov.ws

E mafai ona tauaaoina atu sau kopi o a matou Ripoti Fa’a-le-tausaga, Taiala ma isi fa’amaumauga fa’atatau i le Fa’alapotopotoga mai i le matou Upega o Fa’amatalaga lenei. www.samoaland.gov.ws peitai, o le atoatoa o Fa’amaumauga e mafai ona tau aao atu i le matou ofisa autu i Vaitele Tai.

Annual Reports

Annual Report

Annual Report 2019 - 2020 (Samoan)

Annual Report 2019 - 2020 (English)

Annual Report 2018 - 2019 (Samoan)

Annual Report 2018 - 2019 (English)

Annual Report 2017 - 2018 (English)

Annual Report 2017 - 2018 (Samoan)

Annual Report 2016 - 2017 (English)

Annual Report 2016 - 2017 (Samoan)

Annual Report 2007 - 2008 (English & Samoan)

Annual Report 2006 - 2007 (English & Samoan)

Corporate Plan

Corporate Plan 2021 - 2024 (English)