Talofa Lava & Welcome

Our Vision

"To ensure current and future generations of Samoa benefit from the sustainable management of all SLC assets"

Our Mission

"To promote social and economic development opportunities for the people of Samoa, through the efficient and effective use of all Corporations' assets"

Tofamamao

"Ina ia mautinoa le manuia e augatupulaga o nei ma a taeao faamanauiaga o lelei puea ina o meatotino a le Faalapotopotoga"

Anavatau

"Ia siitia le soifua manuia ma atina'e o le tamaoaiga mo tagata Samoa, i le faafaigaluegaina talafeagai o meatotino a le Faalapotopotoga"

Markets

Salelologa

Vaitele

Savalalo