Establishment

The Reconstruction of WESTEC (Western Samoa Trust Estates Corporation) in 1990 resulted in Government settling all of WSTEC’s debt, and the Government took control of about 24,000 acres of WSTEC land. Samoa Land Corporation Limited (SLC) was then set up by Government in the same year under the Companies Act 1955. SLC was mandated to divest the 24,000 acres, and recover the funds used to pay off WESTEC’s debt, as well as to generate revenue for the governments developments.

The overall goal of the Corporation is to divest its assets on a commercial basis, to assist with the promotion of socio-economic development opportunities for the people of Samoa and generate revenue for Government.

Fa'avaeina

O le toe fetu’unaiga o le Esetete Tausi i le 1990, na totogi uma ai e le Malo aitalafu sa i ai a lea Fa’alapotopotoga, ma pulea ai loa e le Malo le tusa ma le 24,000 eka o fanua. Na fa’avaeina le Fa’alapotopotoga o Eleele Tumaoti a Samoa i le 1990 i lalo o le Tulafono o Kamupani 1995, na te fa’afaigaluegaina le 24,000 eka o fanua, ma toe fa’aola mai le seleni a le Malo na totogi ai aitalafu a le Esetete Tausi, atoa ai ma isi seleni e fa’atupe ai atina’e a le Malo.

O le sini autu o le Fa’alapotopotoga ina ia fa’afaigaluegaina fa’apisinisi ana meatotino e unaia ai avanoamo atina’e o le tamaoaiga mo tagata Samoa ma si’itia tupe maua a le Malo.

Governance

Puleaina

Mandate

Malosiaga Fa'ale-Tulafono